Menu

CON/2013/48

  1. A 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Lettországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro lettországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2013/48), HL C 204., 2013.7.18., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      A 974/98/EK rendeletnek az euro Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 337)szóló tanácsi rendelet iránti javaslat