Menu

CON/2013/48

  1. Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Latviaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi  (CON/2013/48), EUVL C 204, 18.7.2013, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi (COM(2013) 337)