Menu

CON/2013/48

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Lotyšsko (CON/2013/48), Úř. věst. C 204, 18. 7. 2013, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku (COM(2013) 337)