Menu

CON/2013/37

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (CON/2013/37), JO C 179, 25.6.2013, p. 9.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului ((COM(2013)42)