CON/2013/35

  1. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (CON/2013/35), EUT C 176, 21.6.2013, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (COM(2013) 184)