Menu

CON/2013/35

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (CON/2013/35), Ú. v. EÚ C 176, 21. 6. 2013, s. 11.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (COM(2013) 184)