Menu

CON/2013/35

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2013/35), Dz.U. C 176 z 21.6.2013, str. 11.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (COM(2013) 184)