Menu

CON/2013/35

  1. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (CON/2013/35), ĠU C 176, 21.6.2013, pġ. 11.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (COM(2013) 184)