Menu

CON/2013/35

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (CON/2013/35), OL C 176, 2013 6 21, p. 11.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija) (COM(2013) 184 final)