ECB/2013/21

  1. Sklep ECB z dne 28. junija 2013 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/13 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper  (ECB/2013/21), UL L 192, 13. 7. 2013, str. 75.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 2. maja 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (ECB/2013/13), UL L 133, 17. 5. 2013, str. 26.