Menu

BCE/2013/21

  1. Decizia BCE din 28 iunie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2013/13 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/21), JO L 192, 13.7.2013, p. 75.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 2 mai 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/13), JO L 133, 17.5.2013, p. 26.