ECB/2013/21

  1. Besluit van de ECB van 28 juni 2013 tot intrekking van Besluit ECB/2013/13 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2013/21), PB L 192 van 13.7.2013, blz. 75.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 2 mei 2013 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2013/13), PB L 133 van 17.5.2013, blz. 26.