BĊE/2013/21

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ġunju 2013 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/13 dwar miżuri temporani marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru (BĊE/2013/21), ĠU L 192, 13.7.2013, pġ. 75.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Mejju 2013 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru (BĊE/2013/13), ĠU L 133, 17.5.2013, pġ. 26.