ECB/2013/21

  1. ECB Lēmums (2013. gada 28. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/21), OV L 192, 13.7.2013, 75. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 2. maijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/13), OV L 133, 17.5.2013, 26. lpp..