ECB/2013/21

  1. 2013 m. birželio 28 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2013/21), OL L 192, 2013 7 13, p. 75.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2013 m. gegužės 2 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/13), OL L 133, 2013 5 17, p. 26.