EKB/2013/21

  1. Az EKB 2013. június 28-i határozata a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2013/21), HL L 192., 2013.7.13., 75. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 2013. május 2-i határozata a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2013/13), HL L 133., 2013.5.17., 26. o.