EKP/2013/21

  1. EKP:n päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/13 kumoamisesta (EKP/2013/21), EUVL L 192, 13.7.2013, s. 75.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2013/13) (EKP/2013/13), EUVL L 133, 17.5.2013, s. 26.