EKP/2013/21

  1. EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/13 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 28. juuni 2013  (EKP/2013/21), ELT L 192, 13.7.2013, lk 75.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 2. mai 2013 (EKP/2013/13), ELT L 133, 17.5.2013, lk 26.