ECB/2013/21

  1. ECB's afgørelse af 28. juni 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2013/21), EUT L 192 af 13.7.2013, s. 75.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 2. maj 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2013/13), EUT L 133 af 17.5.2013, s. 26.