ECB/2013/21

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 28. června 2013, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/13 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2013/21), Úř. věst. L 192, 13. 7. 2013, s. 75.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 2. května 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (ECB/2013/13), Úř. věst. L 133, 17. 5. 2013, s. 26.