Menu

CON/2013/32

 1. Mnenje o predlogu direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter o predlogu uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2013/32), UL C 166, 12. 6. 2013, str. 2.

   Dodatne informacije

    
   Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (COM(2013) 45)
    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (COM(2013) 44)