Menu

CON/2013/32

 1. Stanovisko k návrhu smernice o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a k návrhu nariadenia o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2013/32), Ú. v. EÚ C 166, 12. 6. 2013, s. 2.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh smernica Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013) 45)
    
   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013) 44)