CON/2013/32

 1. Nuomonė dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pasiūlymo ir dėl reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, pasiūlymo (CON/2013/32), OL C 166, 2013 6 12, p. 2.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
    
   Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas