Menu

CON/2013/32

 1. Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta ja määrust raha ülekandmisel edastatava teabe kohta, 17. mai 2013 (CON/2013/32), ELT C 166, 12.6.2013, lk 2.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (COM(2013) 45)
    
   Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava teabe kohta (COM(2013) 44)