Menu

CON/2013/32

 1. Udtalelse om et forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om et forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (CON/2013/32), EUT C 166 af 12.6.2013, s. 2.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (COM(2013) 45)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (COM(2013) 44)