Menu

CON/2013/32

 1. Stanovisko k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (CON/2013/32), Úř. věst. C 166, 12. 6. 2013, s. 2.

   Dodatečné informace

    
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013) 45)
    
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (COM(2013) 44)