Menu

ECB/2013/10

  1. Sklep ECB z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka  (ECB/2013/10), UL L 118, 30. 4. 2013, str. 37.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju euro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/4), UL L 78, 25. 3. 2003, str. 16.