ECB/2013/10

  1. Rozhodnutie ECB z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2013/10), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 37.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2003/4), Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003, s. 16.