ECB/2013/10

 1. Besluit van de ECB van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2013/10), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 20 maart 2003 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/4), PB L 78 van 25.3.2003, blz. 16.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/7), PB L 233 van 31.8.2001, blz. 55.Trekt eveneens artikel 1, lid 4 van Richtsnoer ECB/1999/3 in
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 7 juli 1998 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/1998/6), PB L 8 van 14.1.1999, blz. 36.
    2. Besluit van de ECB van 26 augustus 1999 tot wijziging van het besluit van de ECB van 7 juli 1998 (ECB/1998/6) betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/1999/2), PB L 258 van 5.10.1999, blz. 29.
    3. Rectificatie op Besluit 2001/667/EG van de ECB van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/7), 14.9.2001.
   2. Besluit van de ECB van 3 december 2001 tot wijziging van Besluit ECB/2001/7 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/14), PB L 5 van 9.1.2002, blz. 26.