Menu

EKB/2013/10

  1. Az EKB 2013. április 19-i határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról  (EKB/2013/10), HL L 118., 2013.4.30., 37. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2003. március 20.) az euro-bankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2003/4), HL L 78., 2003.3.25., 16. o.