ECB/2013/10

 1. ECB's afgørelse af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/10), EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/4), EUT L 78 af 25.3.2003, s. 16.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 30. august 2001 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2001/7), EFT L 233 af 31.8.2001, s. 55.Ophæver også artikel 1, stk. 4, i retningslinje ECB/1999/3
    1. Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 7. juli 1998 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og tilbagetrækning af eurosedler (ECB/1998/6), EFT L 8 af 14.1.1999, s. 36.
     1. Berigtigelse til ECB's beslutning 1999/33/EF af 7. juli 1998 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og tilbagetrækning af eurosedler (ECB/1998/6), EFT L 251 af 24.9.1999, s. 22.
    2. ECB's afgørelse af 26. august 1999 om ændring af ECB's afgørelse af 7. juli 1998 (ECB/1998/6) om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/1999/2), EFT L 258 af 5.10.1999, s. 29.
   2. ECB's afgørelse af 3. december 2001 om ændring af afgørelse ECB/2001/7 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2001/14), EFT L 5 af 9.1.2002, s. 26.