ECB/2013/5

 1. ECB:s beslut av den 20 mars 2013 om upphävande av beslut ECB/2011/4 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten, beslut ECB/2011/10 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten, beslut ECB/2012/32 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland samt beslut ECB/2012/34 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (ECB/2013/5), EUT L 95, 5.4.2013, s. 21.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 31 mars 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten  (ECB/2011/4), EUT L 94, 8.4.2011, s. 33.
  2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 7 juli 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten  (ECB/2011/10), EUT L 182, 12.7.2011, s. 31.
  3. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 19 december 2012 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland  (ECB/2012/32), EUT L 359, 29.12.2012, s. 74.
  4. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 19 december 2012 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (ECB/2012/34), EUT L 14, 18.1.2013, s. 22.