Menu

ECB/2013/5

 1. Sklep ECB z dne 20. marca 2013 o razveljavitvi sklepov ECB/2011/4 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država, ECB/2011/10 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država, ECB/2012/32 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in ECB/2012/34 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (ECB/2013/5), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 21.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 31. marca 2011 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država  (ECB/2011/4), UL L 94, 8. 4. 2011, str. 33.
  2. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 7. julija 2011 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država  (ECB/2011/10), UL L 182, 12. 7. 2011, str. 31.
  3. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 19. decembra 2012 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika  (ECB/2012/32), UL L 359, 29. 12. 2012, str. 74.
  4. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 19. decembra 2012 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (ECB/2012/34), UL L 14, 18. 1. 2013, str. 22.