Menu

BCE/2013/5

 1. Decizia BCE din 20 martie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2011/4 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul irlandez, a Deciziei BCE/2011/10 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul portughez, a Deciziei BCE/2012/32 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, precum şi a Deciziei BCE/2012/34 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanţiilor exprimate în monedă străină (BCE/2013/5), JO L 95, 5.4.2013, p. 21.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 31 martie 2011 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul irlandez  (BCE/2011/4), JO L 94, 8.4.2011, p. 33.
  2. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 7 iulie 2011 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul portughez  (BCE/2011/10), JO L 182, 12.7.2011, p. 31.
  3. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 19 decembrie 2012 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă (BCE/2012/32), JO L 359, 29.12.2012, p. 74.
  4. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 19 decembrie 2012 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină (BCE/2012/34), JO L 14, 18.1.2013, p. 22.