Menu

ECB/2013/5

 1. Besluit van de ECB van 20 maart 2013 houdende intrekking van de Besluiten ECB/2011/4 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2011/10 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2012/32 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en ECB/2012/34 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (ECB/2013/5), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 21.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 31 maart 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2011/4), PB L 94 van 8.4.2011, blz. 33.
  2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 7 juli 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2011/10), PB L 182 van 12.7.2011, blz. 31.
  3. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 19 december 2012 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2012/32), PB L 359 van 29.12.2012, blz. 74.
  4. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 19 december 2012 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (ECB/2012/34), PB L 14 van 18.1.2013, blz. 22.