Menu

BĊE/2013/5

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 li tħassar id-Deċiżjonijiet BĊE/2011/4 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Irlandiż, BĊE/2011/10 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Portugiż, BĊE/2012/32 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u BĊE/2012/34 dwar bidliet temporanji fir-regoli li jirrigwardaw l-eliġibbiltà ta’ kollateral denominat f’munita barranija (BĊE/2013/5), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 21.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2011 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Irlandiż  (BĊE/2011/4), ĠU L 94, 8.4.2011, pġ. 33.
  2. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Lulju 2011 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Portugiż  (BĊE/2011/10), ĠU L 182, 12.7.2011, pġ. 31.
  3. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2012 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika  (BĊE/2012/32), ĠU L 359, 29.12.2012, pġ. 74.
  4. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Diċembru 2012 dwar bidliet temporanji fir-regoli li jirrigwardaw l-eliġibbiltà ta' kollateral denominat f'munita barranija (BĊE/2012/34), ĠU L 14, 18.1.2013, pġ. 22.