ECB/2013/5

 1. ECB Lēmums (2013. gada 20. marts), ar ko atceļ Lēmumus ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2013/5), OV L 95, 5.4.2013, 21. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 31. marts) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2011/4), OV L 94, 8.4.2011, 33. lpp..
  2. uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 7. jūlijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2011/10), OV L 182, 12.7.2011, 31. lpp..
  3. uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 19. decembris) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2012/32), OV L 359, 29.12.2012, 74. lpp..
  4. uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 19. decembris) par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2012/34), OV L 14, 18.1.2013, 22. lpp..