ECB/2013/5

 1. 2013 m. kovo 20 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinami sprendimai ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2013/5), OL L 95, 2013 4 5, p. 21.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2011 m. kovo 31 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2011/4), OL L 94, 2011 4 8, p. 33.
  2. Nebegalioja: 2011 m. liepos 7 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2011/10), OL L 182, 2011 7 12, p. 31.
  3. Nebegalioja: 2012 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2012/32), OL L 359, 2012 12 29, p. 74.
  4. Nebegalioja: 2012 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimas dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2012/34), OL L 14, 2013 1 18, p. 22.