EKP/2013/5

 1. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta (EKP/2013/5), EUVL L 95, 5.4.2013, s. 21.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä  (EKP/2011/4), EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33.
  2. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2011, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/10), EUVL L 182, 12.7.2011, s. 31.
  3. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2012/32), EUVL L 359, 29.12.2012, s. 74.
  4. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin (EKP/2012/34), EUVL L 14, 18.1.2013, s. 22.