Menu

EKP/2013/5

 1. EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ning EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 20. märts 2013 (EKP/2013/5), ELT L 95, 5.4.2013, lk 21.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 31. märts 2011  (EKP/2011/4), ELT L 94, 8.4.2011, lk 33.
  2. Kehtivus lõppenud: EKP otsus ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 7. juuli 2011  (EKP/2011/10), ELT L 182, 12.7.2011, lk 31.
  3. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 19. detsember 2012, ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/32), ELT L 359, 29.12.2012, lk 74.
  4. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 19. detsember 2012, välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta (EKP/2012/34), ELT L 14, 18.1.2013, lk 22.