Menu

ECB/2013/5

 1. ECB's afgørelse af 20. marts 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/4 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat, ECB/2011/10 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat, ECB/2012/32 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og ECB/2012/34 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2013/5), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 21.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 31. marts 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret den irske stat  (ECB/2011/4), EUT L 94 af 8.4.2011, s. 33.
  2. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 7. juli 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat  (ECB/2011/10), EUT L 182 af 12.7.2011, s. 31.
  3. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 19. december 2012 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik (ECB/2012/32), EUT L 359 af 29.12.2012, s. 74.
  4. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 19. december 2012 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2012/34), EUT L 14 af 18.1.2013, s. 22.