Menu

ECB/2013/5

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2013, kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2013/5), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 21.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 31. března 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou  (ECB/2011/4), Úř. věst. L 94, 8. 4. 2011, s. 33.
  2. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 7. července 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou  (ECB/2011/10), Úř. věst. L 182, 12. 7. 2011, s. 31.
  3. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 19. prosince 2012 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou (ECB/2012/32), Úř. věst. L 359, 29. 12. 2012, s. 74.
  4. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 19. prosince 2012 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2012/34), Úř. věst. L 14, 18. 1. 2013, s. 22.