Menu

ECB/2013/1

  1. ECB:s beslut av den 11 januari 2013 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2013/1), EUT L 74, 16.3.2013, s. 30.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till ECB:s beslut av den 11 januari 2013 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet (ECB/2013/1), EUT L 97, 6.4.2013, s. 4.