Menu

CON/2013/2

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė (CON/2013/2), OL C 96, 2013 4 4, p. 11.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė