Menu

CON/2013/2

  1. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (CON/2013/2), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 11.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (COM(2012) 336)