Menu

CON/2013/2

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (CON/2013/2), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 11.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (COM(2012) 336)