Menu

CON/2012/103

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych  (CON/2012/103), Dz.U. C 70 z 9.3.2013, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych (COM(2012) 352)