Menu

CON/2012/103

  1. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment  (CON/2012/103), ĠU C 70, 9.3.2013, pġ. 2.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment (COM(2012) 352)