CON/2013/9

 1. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Læs mere

    
   Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)