Menu

ECB/2012/27

 1. ECB:s riktlinje av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (omarbetning) (ECB/2012/27), EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2007/2), EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.Riktlinje ECB/2007/2 trädde i kraft den 30 april 2007 om inte annat följer av övergångsbestämmelserna i artikel 15 i denna riktlinje. Artikel 15.8 och 15.9 i riktlinje ECB/2007/2 ändrar riktlinje ECB/2005/16 från och med den 30 april 2007. Artikel 14.2 i riktlinje ECB/2007/2 upphäver riktlinjerna ECB/2005/16 och ECB/2006/11 från och med den 15 september 2008.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 30 december 2005 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2005/16), EUT L 18, 23.1.2006, s. 1.Riktlinje ECB/2005/16 har ändrats genom artikel 15.8 och 15.9 i riktlinje ECB/2007/2. I enlighet med artikel 14.2 i riktlinje ECB/2007/2 skall riktlinje ECB/2005/16 upphöra att gälla den 15 september 2008.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2001/3), EGT L 140, 24.5.2001, s. 72.
     1. Rättelse till ECB:s riktlinje 2001/401 av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2001/3), EGT L 167, 22.6.2001, s. 34.
    2. ECB:s riktlinje av den 27 februari 2002 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2002/1), EGT L 67, 9.3.2002, s. 74.
    3. ECB:s riktlinje av den 4 april 2003 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) i dess ändrade lydelse av den 27 februari 2002 (ECB/2003/6), EUT L 113, 7.5.2003, s. 10.
    4. Inofficiell konsoliderad text [1 a) - c)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1.7.2003.
    5. ECB:s riktlinje av den 21 april 2004 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2004/4), EUT L 205, 9.6.2004, s. 1.
     1. Rättelse till ECB:s riktlinje ECB/2004/4 av den 21 april 2004 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET), EUT L 282, 1.9.2004, s. 10.
    6. ECB:s riktlinje av den 21 januari 2005 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2005/1), EUT L 30, 3.2.2005, s. 21.
   2. ECB:s riktlinje av den 3 augusti 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/16 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2006/11), EUT L 221, 12.8.2006, s. 17.
   3. Inofficiell konsoliderad text [1 a) - b)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1.1.2007.
  2. ECB:s riktlinje av den 7 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2009/9), EUT L 123, 19.5.2009, s. 94.
  3. ECB:s riktlinje av den 17 september 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2009/21), EUT L 260, 3.10.2009, s. 31.
  4. ECB:s riktlinje av den 15 september 2010 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2010/12), EUT L 261, 5.10.2010, s. 6.
  5. ECB:s riktlinje av den 17 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2011/2), EUT L 86, 1.4.2011, s. 75.
  6. ECB:s riktlinje av den 14 oktober 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2011/15), EUT L 279, 26.10.2011, s. 5.
  7. Riktlinje ECB/2007/2. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 21.11.2011.